Nový tajomník českej časti Česko-slovenskej komisie historikov

Na 44. zasadnutí Česko-slovenskej komisie historikov v Prešove bol do funkcie tajomníka českej časti komisie uvedený PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D. Na poste tajomníka nahradil PhDr. Vojtecha Čelka, ktorý bol tajomníkom komisie od jej vzniku v roku 1994. Z. Doskočil je pracovníkom oddelenia biografických studií Historického ústavu Akademie věd České republiky.