Nová tajomníčka slovenskej časti komisie

Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí vo februári 2013 schválil PhDr. Jaroslavu Roguľovú, PhD., vedeckú pracovníčku Historického ústavu SAV v Bratislave za členku slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Dr. Roguľová sa zároveň stala novou tajomníčkou komisie po Prof. Holecovi.