Medzinárodná konferencia v Prešove (Slovensko) 5. – 7. október 2011

VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE

Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho
priestoru a ich dôsledky
(1918 – 1929)

GROSSEZEITIMKLEINENRAUM
Umbrüche in der Stadt des mitteleuropäischen
Raumes und deren Wirkungen
(1918 – 1929)

Pozvánka: STIAHNI TU

Program: STIAHNI TU