Konferencia mladých historikov v Hradci Králové – České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové usporiada v dňoch 2. a 3. apríla 2014 9. ročník vedeckej konferencie pre mladých historikov, archivárov a múzejníkov České, slovenské a československé déjiny 20. století. Už po tretí raz na konferencii zazneju kritické komentáre, ktoré si na základe vopred zaslaných referátov pripravia oponenti. Česko-slovenská komisia historikov toto podujatie podporuje od jeho vzniku v roku 2006, jeden z organizátorov J. Mervart je členom českej časti komisie. 9. ročníka sa ako oponenti zúčastnia členovia slovenskej časti komisie M. Čaplovič a R. Pavlovič a člen českej časti J. Pažout.

Call for papers nájdete na adrese:

https://www.facebook.com/#!/events/195591207315252/