Hospodářský nacionalizmus v střední Evropě v 20. století

 

International Visegrad Fund (21110109)

Česko-slovenská komise historiků

Národní muzeum Praha

Historický ústav SAV Bratislava

 

Vás zvou na mezinárodní vědecký seminář

dne 19.10.2011 (středa)

 

Hospodářský nacionalizmus v střední Evropě v 20. století

v zasedací místnosti ředitele v nové budově Národního muzea, Vinohradská 1,Praha 1

9,00 – začátek semináře a úvodní slovo K otázce hospodářského nacionalizmu

 

 

Ľudovít Hallon

Medzi národným a hospodárskym záujmom. Vzťahy slovenského, českého a maďarského finančného kapitálu na slovenskom úverovom trhu po roku 1918

 

Daniela Brádlerová

“Slovenská akce” – Banka československých legií a její úloha v centralizaci slovenského a podkarpatoruského peněžnictví.

 

Miroslav Sabol

Kapitálové zmeny v elektrárenstve Slovenska v 20. rokoch

 

Diskuse

Přestávka

 

Jan Čižínský

Nacionální charakter procesu nostrifikace průmyslových podniků v meziválečném Československu

 

István Gaucsík

Nostrifikácia Rimavsko-muránskej a šalgotarjánskej železiarskej úč. spoločnosti

 

Diskuse

cca 13,00 – oběd

14,00 – pokračování semináře

 

Zsombor Bódy

Symbolische Aufladung einer Investitionsgut mit nationalen Deutungen. Der Ikarusbus als ungarische und sozialistische Ikone

 

Diskuse

 

Roman Holec

Aféra Kohorn, česko-slovenské vzťahy a bratislavská Dynamitka (Závody J. Dimitrova)

 

Miroslav Londák

Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch a slovenská ekonomika

 

Diskuse

Viac tu: http://www.cskh.sk/news/hospodarsky-nacionalizmus-v-stredni-evrope-v-20-stoleti/