Člen komisie Vojtech Čelko získal Cenu Karla Čapka

Vojtech Čelko bol ocenený Cenou Karla Čapka. Cena je udeľovaná Kruhom priateľov českej kultúry v Trenčianskych Tepliciach. Cena sa udeľuje za propagáciu života a diela bratov Čapkovcov a za prehlbovanie a praktické uplatňovanie česko-slovenskej vzájomnosti. Túto cenu spoločne získali okrem Vojtecha Čelka tiež Juraj Jakubisko a Zuzana Krónerová.