Česko-slovenská komisia historikov zasadala v Bratislave

Česko-slovenská komisia historikov sa v dňoch 8. – 10. apríla 2014 stretla na 40. zasadnutí, ktoré sa konalo v Bratislave. Rozhodla o udelení Ceny Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013, pripravila námety pre semináre v októbri 2014 v Plzni a v apríli 2015 v Ružomberku. Išlo o jubilejné 40. zasadnutie, preto boli pozvaní tiež bývalí členovia komisie –  Jozef Bystrický, Eduard Nižňanský, Miloslava Melanová a Josef Harna. 9. apríla sa uskutočnil seminár Umenie vo vojne – Vojna v umení (Pamäť 1. svetovej vojny v literatúre a umení), ktorý sa stretol s veľkým záujmom publika. Materiály zo seminára budú publikované v Česko-slovenskej historickej ročenke 2014.