Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Prahe

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 23. – 25. októbra 2018 zasadať v Prahe na Historickom ústave Akademie věd České republiky. 24. októbra od 9.30 hod. sa v budove AV ČR na Národní tříde 3 bude konať seminár Osmičkové roky v retrospektivě dějin. Program je možné stiahnuť tu.
nar tr