Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Plzni

Česko-slovenská komisia historikov sa na svojom 41. zasadnutí zíde na Západočeskej univerzite v Plzni. V rámci zasadnutia sa uskutoční konferencia Vplyv českej a slovenskej exilovej historiografie na historiografiu domácu. Podujatie sa bude konať v Akademickom centre ZČU na Sedláčkovej 19 v Plzni dňa 15. 10. 2014 od 9:30. Komisia na tejto konferencii udelí Cenu Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013, ktorú získal PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.

Program je možné stiahnuť tu: 41. zasadnutie seminár