Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Chebe

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 22. – 24. novembra 2017 zasadať v Chebe. V rámci zasadnutia komisia organizuje pódiovú diskusiu Rok 1918 – Česi a Slováci v novom štáte a v novej Európe (aula Gymnázia Cheb, 22. 11. 2017 o 16:30). Členovia komisie sa 23. novembra 2017 zúčastnia Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.