Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Brne

Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. – 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V rámci zasadnutia sa v stredu 6. novembra 2019 uskutoční seminár Počátky normalizace 1969 – 1971, ktorého program je možné stiahnuť tu:
CS komise seminar