České, slovenské a československé dějiny VII., Hradec Králové 3. – 4. april 2012

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století. Věříme, že konference přispěje k reflexi nových témat v české a slovenské historiografii, stejně jako ke zmapování nových metodologických a teoretických přístupů využitelných v soudobých dějinách. Rádi bychom též oslovili kolegyně a kolegy zabývající se českými a slovenskými dějinami v širší středoevropské perspektivě.

Pole pro volbu příspěvků necháváme i letos záměrně otevřené, konference bude tematicky rozdělena do následujících bloků:

•    hospodářské a sociální dějiny
•    kulturní dějiny
•    politické dějiny
•    dějiny a teorie historické vědy

Oproti předchozím ročníkům bude jako přihláška sloužit předem zaslaný text příspěvku o délce deseti normostran (1800 znaků na stránku včetně mezer). Příspěvky upravené dle pokynů pro autory (viz příloha) zasílejte nejpozději do neděle 3. března 2012 na adresu pavel.horak@uhk.cz, v kopii potom na adresu jan.mervart@uhk.cz
Konferenční poplatek spojený s vydáním publikace a zajištěním základního zázemí bude činit 500 Kč,- (organizátoři konference si vyhrazují právo na sestavení programu a na pozdější výběr publikovaných příspěvků).

Za organizační tým konference srdečně s pozdravem,
Jan Mervart