Cenu Česko-slovenskej komisie historikov získal Milan Ducháček

Cenu Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013 získal na základe rozhodnutia komisie PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. Jeho dizertačná práca Václav Chaloupecký : Československý historik a archivář (1882 – 1951) komisiu oslovila najviac. Cena komisie bude Milanovi Ducháčkovi odovzdaná na zasadnutí komisie v Plzni v októbri 2014.