Slovenská časť komisie

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

predseda, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.

Vojenský historický ústav, Bratislava

PhDr. Viliam Čičaj, CSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

PhDr. Richard Pavlovič, PhD.

Štátny archív v Košiciach

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove