Aktuality

07.10.2022 10:52

Seminár Česko-slovenské dejiny vo výuke v Prahe

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 55. zasadnutia v Prahe organizuje v spolupráci s Múzeom hlavního mesta Prahy seminár...

—————

09.05.2022 20:43

Liberecký seminář 2022 15. - 17. augusta 2022

  XXXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy Slovensko-české vzťahy Liberecký...

—————

23.04.2022 11:57

Seminár Čs. komisie historikov v Bratislave 11. mája 2022

  Česko-slovenská komisia historikov Vzdělávací nadace Jana Husa Filozofická fakulta UK Ústav slovenskej literatúry SAV v.v.i. Slovenská...

—————

12.04.2022 18:06

Seminár o výuke čs. dejín

Česko-slovenská komisia historikov pripravuje na jeseň 2022 seminár Česko-slovenské dejiny vo výuke, spoluorganizátormi budú Muzeum hlavního města...

—————

12.04.2022 18:01

Zomrel bývalý člen komisie doc. Jindřich Schulz

6. apríla 2022 zomrel vo veku 81 rokov Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., ktorý bol dlhoročným členom Čs. komisie historikov a organizátorom troch...

—————

25.12.2021 16:57

Vyšlo nové číslo Česko-slovenskej historickej ročenky

Česko-slovenská historická ročenka sa transformovala na časopis, jej vydavateľmi pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov sú Historický ústav...

—————

16.09.2021 12:48

Seminár a zasadnutie komisie v Zlíne

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním...

—————

05.06.2020 07:29

Odloženie Libereckého seminára 2020

Organizátori Libereckého seminára sa ho rozhodli presunúť na august 2021. Viac informácií nájdete v priloženom...

—————

25.03.2020 18:36

Odloženie zasadnutia česko-slovenskej komisie historikov v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 

—————

19.02.2020 22:29

Prezentácia publikácie Čechoslovakismus

V stredu 22. apríla 2020 o 16.30 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 uskutoční prezentácia publikácie Čechoslovakismus...

—————