Aktuality

16.09.2021 12:48

Seminár a zasadnutie komisie v Zlíne

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním...

—————

05.06.2020 07:29

Odloženie Libereckého seminára 2020

Organizátori Libereckého seminára sa ho rozhodli presunúť na august 2021. Viac informácií nájdete v priloženom...

—————

25.03.2020 18:36

Odloženie zasadnutia česko-slovenskej komisie historikov v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 

—————

19.02.2020 22:29

Prezentácia publikácie Čechoslovakismus

V stredu 22. apríla 2020 o 16.30 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 uskutoční prezentácia publikácie Čechoslovakismus...

—————

19.02.2020 22:25

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 21. - 23. apríla 2020 zasadať v Košiciach na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla...

—————

10.11.2019 10:41

Nová publikácia na stiahnutie

Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie...

—————

24.10.2019 10:35

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Brne

Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. - 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V...

—————

02.06.2019 17:47

29. ročník Libereckého semináře

V Liberci se ve dnech 19. – 21. srpna 2019 v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční XXIX. ročník semináře pro učitele dějepisu...

—————

25.04.2019 21:23

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2017/2018

V apríli 2019 vyšla vo vydavateľstve Veda Česko-slovenská historická ročenka 2017/2018. Obsahuje štúdie z podujatí komisie v Žiline, Liberci a Prahe....

—————

15.12.2018 14:10

Česko-slovenské historické ročenky v elektronickej podobe

Česko-slovenská komisia historikov zverejnila Česko-slovenskú historickú ročenku z rokov 1996 - 2010 v eletronickej podobe v sekcii Československá...

—————