XXIV. ročník Libereckého semináře sa konal 21. a 22. augusta 2014

21. a 22. 8. 2014 sa v Liberci uskutočnil už XXIV. ročník seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov Česko-slovenské vzťahy – Slovensko-české vzťahy (Liberecký seminář 2014). Témou tohoto ročníka bol Každodenný život v Československu 1945/1948 – 1989. Program je možné stiahnuť tu: