Česko-slovenská komisia historikov zasadala v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov v dňoch 21. – 23. októbra 2013 zasadala v Košiciach. Partnerskou domácou inštitúciou bola Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podporu poskytla Slovenská historická spoločnosť pri SAV a Historický ústav SAV. Sprievodnými odbornými podujatiami boli vstupná teoretická prednáška a odborný seminár. V pondelok 21. októbra o 15.00 sa v Historickej aule UPJŠ v Košiciach uskutočnila odborná prednáška Prof. Róberta Ištoka Centrum a periféria v kontexte historicko-konfliktného sociologického prístupu Steina Rokkana. V utorok 22. októbra od 9.00 sa na rovnakom mieste uskutočnil odborný seminár Centrum a periféria v Československu : Región a jeho formovanie. Komisiu v pondelok 21. októbra prijal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH.