zasadnutie  dátum
1. Praha  22. – 23. november 1994
2. Bratislava 27. – 28. február 1995
3. Brno  20. – 21. október 1995
4. Nitra     21. – 22. marec 1996
5. Olomouc     2. – 4. október 1996
6. Prešov   8. – 10. apríl 1997
7. Brno  22. – 23. október 1997
8. Banská Bystrica 11. – 13. marec 1998
9. Praha 5. – 8. október 1998
 10. Trnava    10. – 12. marec 1999
 11. Hradec Králové 2. – 4. november 1999
 12. Bratislava  11. – 13. apríl 2000
 13. České Budějovice 7. – 9. november 2000
 14. Nitra 9. – 11. apríl 2001
 15. Ústí nad Labem  5. – 7. november 2001
 16. Košice     9. – 11. apríl 2002
 17. Praha  14. – 16. november 2002
 18. Bratislava  8. – 10. apríl 2003
 19. Opava    21. – 23. október 2003
 20. Stará Lesná  21. – 24. apríl 2004
 21. Pardubice  9. – 11. november 2004
 22. Martin  12. – 14. apríl 2005
 23. Olomouc  8. – 10. november 2005
 24. Bratislava     4. – 6. apríl 2006
 25. Ostrava  7. – 9. november 2006
 26. Košice 17. – 19. apríl 2007
 27. Praha 6. – 8. november 2007
 28. Trenčín  8. – 10. apríl 2008
 29. Scheinfeld   25. – 28. september 2008
 30. Svidník  20. – 23. apríl 2009
 31. Olomouc 20. – 22. október 2009
 32. Banská Bystrica    13. – 15. apríl 2010
 33. Český Těšín   19. – 21. október 2010
 34. Komárno  31. máj – 2. jún 2011
 35. Praha  18. – 20. október 2011
 36. Skalica   17. – 20. apríl 2012
 37. Uherské Hradiště 16. - 18. október 2012
 38. Luhačovice 15. - 17.  apríl 2013
 39. Košice 21. - 23. október 2013
 40. Bratislava 8. - 10. apríl 2014
 41. Plzeň 14. - 16. október 2014
 42. Ružomberok 21. - 23. apríl 2015
 43. Hradec Králové 13. - 15. október 2015
 44. Prešov 12. - 15. apríl 2016
 45. Liberec 18. - 20. október 2016
46. Žilina 25. - 27. apríl 2017
47. Cheb 22. - 24. november 2017
48. Martin 24. - 26. apríl 2018
49. Praha 23. - 25. október 2018
50. Banská Bystrica 24. - 26. apríl 2019
51. Brno 5. - 7. november 2019
52. Košice (online) 21. apríl 2021
53. Zlín 12. - 14. október 2021
54.  Bratislava  10. - 12. máj 2022
55.  Praha  18. - 20. október 2022
56.   18. - 20. apríl 2023
57.   október 2023