Rôzne

13.09.2022 23:21

ČSHR, 24, 1, 2022

roč. 24, číslo 1, 2022 celý text  cshr 2022-1 cely text.pdf (1429038)   OBSAH Úvod, tiráž, obsah 01-uvodA.pdf (531356)   ● Studie Blažena Pavlovkinová Filozofia a svetonázor v recepcii členov akademického spolku „Detvan“ v Prahe do roku 1900  02-pavlovkinova.pdf...

—————

25.04.2022 21:27

ČSHR, 23, 2, 2021

číslo 2, 23, 2021  rocenka_2-2021-cely_text.pdf (4682801) Viac tu: http://www.cskh.sk/news/rocenka-1-2021/   Obsah ● Tiráž, obsah 01-uvod.pdf (523234)   ● Studie     ● Roman Holec: Ján Pálka a Tomáš Baťa - dve podnikateľské filozofie, ich zdroje a...

—————

25.12.2021 16:14

ČSHR, 23, 1, 2021

číslo 1, ročník 23 , rok 2021 (ročenka komplet PDF)   Obsah • Tiráž, obsah, Na cestu/úvodník   01-uvod...pdf (536271)                  • Studie Juraj Šedivý Komplexný pamäťový portál...

—————