Rôzne

25.04.2022 21:27

ČSHR, 23, 2, 2021

číslo 2, 23, 2021  rocenka_2-2021-cely_text.pdf (4682801) Viac tu: http://www.cskh.sk/news/rocenka-1-2021/   Obsah ● Tiráž, obsah 01-uvod.pdf (523234)   ● Studie     ● Roman Holec: Ján Pálka a Tomáš Baťa - dve podnikateľské filozofie, ich zdroje a...

—————

25.12.2021 16:14

ČSHR, 23, 1, 2021

číslo 1, ročník 23 , rok 2021 (ročenka komplet PDF)   Obsah • Tiráž, obsah, Na cestu/úvodník   01-uvod...pdf (536271)                  • Studie Juraj Šedivý Komplexný pamäťový portál...

—————

14.07.2011 22:33

Kultura, 2011, Bulletin Klubu kultury SN ČR, ročník XVIII., č.3

Selyeho univerzita v Komárne.    O činnosti česko-slovenskej komisie historikov som sa už v Kulture zmieňoval. Existuje  od roku  1994, má dvakrát do roka zasadanie: jarné na Slovensku a jesenné v českých krajoch. Jej cieľom je, aby  existovali...

—————