Rôzne

14.07.2011 22:33

Kultura, 2011, Bulletin Klubu kultury SN ČR, ročník XVIII., č.3

Selyeho univerzita v Komárne.    O činnosti česko-slovenskej komisie historikov som sa už v Kulture zmieňoval. Existuje  od roku  1994, má dvakrát do roka zasadanie: jarné na Slovensku a jesenné v českých krajoch. Jej cieľom je, aby  existovali...

—————