Podujatia v rámci zasadnutí komisie

19.06.2011 22:43

Medzinárodný vedecký seminár Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne

 International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komisia historikov Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho   Vás pozývajú na medzinárodný vedecký seminár dňa 1.6.2011  Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne   Konferenčne centrum UJS – Hradná...

—————


Naše predošlé podujatia

 zasadnutie miesto rok program
23. Olomouc 2005 stiahni
24. Bratislava 2006 stiahni
25. Ostrava 2006 stiahni
26. Košice 2007 stiahni
27. Praha 2007 stiahni
28. Trenčín 2008 stiahni
30. Svidník 2009 stiahni
31. Olomouc 2009 stiahni
32. Banská Bystrica 2010 stiahni
33. Český Těšín 2010 stiahni
34. Komárno 2011 stiahni
35. Praha 2011 stiahni
36. Skalica 2012 stiahni
37.    Uherské Hradiště 2012 stiahni
39. Košice 2013 stiahni
40. Bratislava 2014 stiahni