Zomrel bývalý člen komisie doc. Jindřich Schulz

12.04.2022 18:01

6. apríla 2022 zomrel vo veku 81 rokov Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., ktorý bol dlhoročným členom Čs. komisie historikov a organizátorom troch úspešných olomouckých zasadnutí komisie. Česť jeho pamiatke.

—————

Späť