Seminár a zasadnutie komisie v Zlíne

16.09.2021 12:48

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním archivem Zlín dńa 13. októbra 2021 o 9.00 seminár Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov.

 

 

Místo konaní

Alternativa - Kulturní institut Zlín, Budova
Kolektivního domu, Osvoboditelů 3778, Zlín

 

Program

 

První
blok 9.00 - 10.30


prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. - Historický ústav SAV, Bratislava


Baťa a Pálka - dve podnikateľské filozofie,
ich zdroje a výsledky


 


PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. - Historický ústav SAV, Bratislava


Vzťah koncernu Baťa k režimu
Slovenskej republiky 1939-1945 (na stránkach novín Budovateľ)


 


diskuse


 


 


Druhý blok 11.00 - 12.30


 Mgr. Martin Marek, Ph.D. - Státní okresní archiv Zlín


Dynamika a nehybnost. Odlišné výsledky baťovského podnikání ve
slovenských Šimonovanech a švýcarském Möhlinu"


 


Mgr. David Valůšek - Státní okresní archiv Zlín

Možnosti
výzkumu (nejen) baťovského podnikání ve fondech Státního okresního archivu Zlín


 

diskuse

Třetí
blok 14.30 - 16.30

 

Projekce dokumentárního
filmu režiséra Petra Kerekese

Baťa, první globalista

Úvodní slovo Pavel Hajný

 

diskuse


 

—————

Späť