Noví členovia Česko-slovenskej komisie historikov

12.12.2018 14:37
Slovenský národný komitét historikov 7. decembra 2018 schválil menovanie dvoch nových členov slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Tajomníčkou slovenskej časti sa stala Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členom komisie Doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Komisia má deväť členov v českej časti a deväť v slovenskej časti.

—————

Späť