Nová publikácia na stiahnutie

10.11.2019 10:41

Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec - Praha - Turnov, 208) si môžte voľne stiahnuť na nasledujúcej adrese:

https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace

 

—————

Späť