Medzinárodná konferencia v Prešove (Slovensko) 5. – 7. október 2011

05.09.2011 18:44

VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE

Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho
priestoru a ich dôsledky
(1918 – 1929)

GROSSEZEITIMKLEINENRAUM
Umbrüche in der Stadt des mitteleuropäischen
Raumes und deren Wirkungen
(1918 – 1929)
 

 

Pozvánka: STIAHNI TU

Program: STIAHNI TU

 

 

 

 

—————

Späť