Konferencia v Liberci Informačný boj o Československo / v Československu

27.06.2013 00:00

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Vzdelávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronáciou Česko-slovenskej komisie historikov vás pozývajú na XXIII. ročník libereckého seminára Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky, historikov a archivárov v rámci päťročného cyklu Československo v letech 1945 - 1989 na tému Informačný boj o Československo / v Československu. Konferencia sa uskutoční 22. a 23. augusta 2013 v Liberci. Prihlášku a program nájdete v prílohách.

prihlaska2013.doc (30720)

Liberec_pozvanka.jpg (149565)

Česko-slovenské vztahy 2013 Liberec - program.pdf (125083)
 

—————

Späť