ČSHR, 24, 1, 2022

13.09.2022 23:21

roč. 24, číslo 1, 2022

celý text  cshr 2022-1 cely text.pdf (1429038)

 

OBSAH

Úvod, tiráž, obsah

01-uvodA.pdf (531356)

 

● Studie

Blažena Pavlovkinová
Filozofia a svetonázor v recepcii členov akademického spolku „Detvan“
v Prahe do roku 1900

 02-pavlovkinova.pdf (646664)

 

Roman Holec
„Slovensko Slovákom!“ (Protičeská rétorika slovenskej iredenty
na príklade Františka Jehličku) 

03-holec.pdf (745680)

 

Jan Rychlík
Pokusy o demokratizaci volebního systému ve druhé polovine
šedesátých let a volby 1971 

04-rychlik.pdf (652084)

 

Vladimír Goněc
Evropské paralely pro scestí a selhání federalistického myšlení
v prostoru bývalého Československa 

05-gonec.pdf (600019)

 

Mira Nábělková
Ještě dneska mám zimomriavky, když si na ten nádherný příběh
vzpomenu... Slovakizmy v češtine ako výsledok aj dôkaz
česko-slovenského jazykového kontaktu 

06-nabelkova.pdf (776068)

 

● Recenze, Zprávy

René Küpper
Údajně nový pohled na československé dějiny. České vydání kdysi
kontroverzní knihy z perspektivy německého historika

07-kupper.pdf (541655)

Vojtěch Čurda
Slovenský intelektuál ve stínu represe

08-curda.pdf (527385)

 

Vojtech Čelko
Robert Kvaček deväťdesiatročný

09-celko.pdf (548411)

 

Eva Bílková
Jičínská oslava v roce 2017 (K životnímu jubileu pana profesora
Roberta Kvačka) 

10-bilkova.pdf (530928)

 

Miroslav Michela
Dušan Kováč a porevolučné formovanie slovenskej historiografie
(Dušan Kováč 80-ročný) 

11-michela.pdf (545314)

 

Roman Holec
Rozdávač ľudskosti (Vojtech Čelko 75-ročný) 

12-holec.pdf (530451),

 

Martin Hromek
Vladimír Goněc sedmdesátiletý 

13-hromek.pdf (513078)

 

Viliam Čičaj
Za Jindřichom Schulzom 

14-cicaj.pdf (517078)

 

Vladimír Goněc
Za Jindřichem Schulzem

15-gonec.pdf (530699)

 

Seznam autorů

16- sez autoru.pdf (500826)

 

Pokyny pro autory

17-pokyny autorum.pdf (542464)

—————

Späť