ČSHR, 23, 2, 2021

25.04.2022 21:27

číslo 2, 23, 2021  rocenka_2-2021-cely_text.pdf (4682801)

 

Obsah

● Tiráž, obsah 01-uvod.pdf (523234)

 

● Studie

    ● Roman Holec: Ján Pálka a Tomáš Baťa - dve podnikateľské filozofie, ich zdroje a výsledky

        02-holec.pdf (595278)

     ● Ľudovít Hallon: Vzťah koncernu Baťa k režimu Slovenskej republiky 1939 - 1945 na stránkách časopisu Budovateľ

        03-hallon.pdf (733887)

     ● Jan Herman - Milan Balaban: Tomáš Baťa a národohospodářské otázky nového Československa 1918 - 1923 ve vzájemné korespondenci s Františkem X. Hodáčem

        04-herman-balaban.pdf (658730)

     ●  Igor Lichtej: Český lekár Bohuslav Albert a jeho priekopnícka činnosť na Podkarpatskej Rusi v rokoch 1919 - 1927

        05-lichtej.pdf (2141123)

 

● Materiály

     ● Zdeněk Pokluda: Bibliografické ohlédnutí na téma Baťa

         06-pokluda.pdf (728848)

 

● Memorabilie

     ● Jan Rychlík: Vzppomínka na založení Česko-slovenské/Slovensko-české komise historiku

        07-rychlik.pdf (513349)

 

●  Recenze, zprávy 

     ● Michal Mako: Ľud očami historikov a sociológov

        08-mako.pdf (555296)

     ● Milan Ducháček: Ve znamení stížností a kritiky socialistického systému zdola. Třicátý liberecký seminář o česko-slovenských vztazích

        09-duchacek.pdf (524424)

 

10-seznam autoru.pdf (495776)

 

11-pokyny autorum.pdf (539964)

—————

Späť