Česko-slovenské historické ročenky v elektronickej podobe

15.12.2018 14:10

Česko-slovenská komisia historikov zverejnila Česko-slovenskú historickú ročenku z rokov 1996 - 2010 v eletronickej podobe v sekcii Československá historická ročenka. Ďalšie ročníky budú postupne pridané. 

—————

Späť