Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Martine

08.04.2018 16:13

Česko-slovenská komisia historikov sa stretne na svojom 48. zasadnutí v Martine v dňoch 24. - 26. apríla 2018. V stredu 25. apríla sa uskutoční diskusia so študentmi, za komisiu vystúpia Prof. Kvaček, Prof. Rychlík, Dr. Kováč a Prof. Holec, diskusia bude mať názov 1918 - Zmena hraníc - zmena lojalít?

—————

Späť