Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Chebe

15.11.2017 13:09
Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 22. - 24. novembra 2017 zasadať v Chebe. V rámci zasadnutia komisia organizuje pódiovú diskusiu Rok 1918 - Česi a Slováci v novom štáte a v novej Európe (aula Gymnázia Cheb, 22. 11. 2017 o 16:30). Členovia komisie sa 23. novembra 2017 zúčastnia Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR.

—————

Späť