Aktuality

25.02.2013 22:09

Nová tajomníčka slovenskej časti komisie

Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí vo februári 2013 schválil PhDr. Jaroslavu Roguľovú, PhD., vedeckú pracovníčku Historického...

—————

25.02.2013 19:11

Mezinárodní historická konference mladých vědeckých pracovníků

ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 4. a 5. duben 2013 viac info: TU prihláška:...

—————

08.10.2012 18:24

Pozvánka na vedecký seminár

Slovácké muzeum Uherské Hradiště Česko-slovenská komisia historikov Vás pozývajú na vedecký seminár dňa 17.10.2012 (streda) Češi a...

—————

24.05.2012 22:22

Pozvánka + prihláška na XXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

XXII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře   Česko-slovenské vztahy Slovensko-české...

—————

05.04.2012 23:44

Pozvánka na vedecký seminár

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Záhorské múzeum Skalica, Česko-slovenská komisia historikov Vás pozývajú na vedecký seminár "Viditeľná...

—————

29.03.2012 21:35

PROGRAM KONFERENCE ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ VII

Program konferencie.pdf (137,5 kB)

—————

09.01.2012 20:44

České, slovenské a československé dějiny VII., Hradec Králové 3. - 4. april 2012

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník...

—————

14.10.2011 20:45

Hospodářský nacionalizmus v střední Evropě v 20. století

  International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komise historiků Národní muzeum Praha Historický ústav SAV...

—————

05.09.2011 18:44

Medzinárodná konferencia v Prešove (Slovensko) 5. – 7. október 2011

VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 –...

—————

21.06.2011 20:51

Správa o uskutočnenom podujatí

V dňoch 31.5. – 2. 6. 2011 sa v Komárne uskutočnilo 34. (jarné) zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov. Prvý deň podujatia bol...

—————