Aktuality

09.01.2012 20:44

České, slovenské a československé dějiny VII., Hradec Králové 3. - 4. april 2012

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si vás dovoluje pozvat na sedmý ročník...

—————

14.10.2011 20:45

Hospodářský nacionalizmus v střední Evropě v 20. století

  International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komise historiků Národní muzeum Praha Historický ústav SAV...

—————

05.09.2011 18:44

Medzinárodná konferencia v Prešove (Slovensko) 5. – 7. október 2011

VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 –...

—————

21.06.2011 20:51

Správa o uskutočnenom podujatí

V dňoch 31.5. – 2. 6. 2011 sa v Komárne uskutočnilo 34. (jarné) zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov. Prvý deň podujatia bol...

—————

19.06.2011 22:38

Vedecký seminár Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne

 International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komisia historikov Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho   Vás pozývajú na...

—————

19.06.2011 22:32

Liberecký seminář 2011

XXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy       ...

—————