Aktuality

04.04.2014 21:28

Nový predseda slovenskej časti komisie

Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí 3. apríla 2014 schválil prof. PhDr. Romana Holeca, CSc. za predsedu slovenskej časti...

—————

04.04.2014 21:23

Skončil sa 9. ročník konferencie pre mladých historikov v Hradci Králové

Na už tradičnej konferencii pre mladých historikov České, slovenské a československé dějiny 20. století  v Hradci Králové sa zúčastnilo viac ako...

—————

23.03.2014 19:05

Aktuálny kompletný program konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. v Hradci Králové

Aktuálny kompletný program konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. v Hradci Králové je možné stiahnuť tu: HK 2014...

—————

18.03.2014 12:15

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Bratislave

V dňoch 8. - 10. apríla 2014 sa v Bratislave uskutoční jubilejné 40. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov. Komisia vznikla v roku 1994,...

—————

16.01.2014 18:23

Konferencia mladých historikov v Hradci Králové - České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové usporiada v dňoch 2. a 3. apríla 2014 9. ročník vedeckej konferencie pre mladých...

—————

24.10.2013 19:46

Česko-slovenskú komisiu historikov prijal primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, MPH., PhD.

Počas 39. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov ju prijal v Historickej radnici primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, MPH., PhD. Viac...

—————

23.10.2013 12:12

Česko-slovenská komisia historikov zasadala v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov v dňoch 21. - 23. októbra 2013 zasadala v Košiciach. Partnerskou domácou inštitúciou bola Katedra histórie...

—————

19.09.2013 12:21

Program seminára a prednášky v Košiciach

Program seminára a prednášky v Košiciach v rámci 39. zasadnutia Česko-slovenskej komisie historikov: program seminára a prednášky.pdf (941052)

—————

28.08.2013 08:07

Nový člen Česko-slovenskej komisie historikov

Český národní komitét historiků pri AV ČR prijal v auguste 2013 za člena českej časti Česko-slovenskej komisie historikov PhDr. Jaroslava Pažouta,...

—————

30.07.2013 08:37

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2010

Česko-slovenská komisia historikov vydala v poradí už 16. zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky, tentokrát s vročením 2010. Prináša vedecké...

—————