Aktuality

08.09.2014 09:20

XXIV. ročník Libereckého semináře sa konal 21. a 22. augusta 2014

21. a 22. 8. 2014 sa v Liberci uskutočnil už XXIV. ročník seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov...

—————

20.04.2014 09:46

Česko-slovenská komisia historikov zasadala v Bratislave

Česko-slovenská komisia historikov sa v dňoch 8. - 10. apríla 2014 stretla na 40. zasadnutí, ktoré sa konalo v Bratislave. Rozhodla o udelení Ceny...

—————

20.04.2014 09:42

Cenu Česko-slovenskej komisie historikov získal Milan Ducháček

Cenu Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013 získal na základe rozhodnutia komisie PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. Jeho dizertačná práca Václav...

—————

18.04.2014 17:31

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2012

Prednedávnom vyšiel ďalší zväzok edičnej rady Česko-slovenská historická ročenka, tentokrát s vročením 2012. Obsahuje materiály zo seminára, ktorý sa...

—————

10.04.2014 21:33

Členov komisie prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku

Členov Česko-slovenskej komisie historikov počas zasadnutia komisie v Bratislave dňa 9. apríla 2014 prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa...

—————

04.04.2014 21:28

Nový predseda slovenskej časti komisie

Slovenský národný komitét historikov na svojom zasadnutí 3. apríla 2014 schválil prof. PhDr. Romana Holeca, CSc. za predsedu slovenskej časti...

—————

04.04.2014 21:23

Skončil sa 9. ročník konferencie pre mladých historikov v Hradci Králové

Na už tradičnej konferencii pre mladých historikov České, slovenské a československé dějiny 20. století  v Hradci Králové sa zúčastnilo viac ako...

—————

23.03.2014 19:05

Aktuálny kompletný program konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. v Hradci Králové

Aktuálny kompletný program konferencie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. v Hradci Králové je možné stiahnuť tu: HK 2014...

—————

18.03.2014 12:15

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Bratislave

V dňoch 8. - 10. apríla 2014 sa v Bratislave uskutoční jubilejné 40. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov. Komisia vznikla v roku 1994,...

—————

16.01.2014 18:23

Konferencia mladých historikov v Hradci Králové - České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové usporiada v dňoch 2. a 3. apríla 2014 9. ročník vedeckej konferencie pre mladých...

—————