Archív článkov

05.09.2011 18:44

Medzinárodná konferencia v Prešove (Slovensko) 5. – 7. október 2011

VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929) GROSSEZEITIMKLEINENRAUM Umbrüche in der Stadt des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918 – 1929)     Pozvánka: STIAHNI TU Program: STIAHNI...

—————

14.07.2011 22:33

Kultura, 2011, Bulletin Klubu kultury SN ČR, ročník XVIII., č.3

Selyeho univerzita v Komárne.    O činnosti česko-slovenskej komisie historikov som sa už v Kulture zmieňoval. Existuje  od roku  1994, má dvakrát do roka zasadanie: jarné na Slovensku a jesenné v českých krajoch. Jej cieľom je, aby  existovali...

—————

21.06.2011 20:51

Správa o uskutočnenom podujatí

V dňoch 31.5. – 2. 6. 2011 sa v Komárne uskutočnilo 34. (jarné) zasadanie Česko-slovenskej komisie historikov. Prvý deň podujatia bol venovaný internému zasadaniu komisie. Riešili sa na ňom otázky IVF-projektu, programu seminára, programu nasledujúcich zasadaní, pripravovaných webovských...

—————

19.06.2011 22:46

Liberecký seminář 2011

XXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy        Slovensko-české vzťahy   Liberecký seminář 2011   Politické systémy  středoevropských států 1918-1938 Politické systémy...

—————

19.06.2011 22:43

Medzinárodný vedecký seminár Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne

 International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komisia historikov Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho   Vás pozývajú na medzinárodný vedecký seminár dňa 1.6.2011  Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne   Konferenčne centrum UJS – Hradná...

—————

19.06.2011 22:38

Vedecký seminár Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne

 International Visegrad Fund (21110109) Česko-slovenská komisia historikov Katedra histórie PF Univerzity J. Selyeho   Vás pozývajú na medzinárodný vedecký seminár dňa 1.6.2011  Mesto a región na novej hranici / Nová hranica v meste a regióne   Konferenčne centrum UJS – Hradná...

—————

19.06.2011 22:32

Liberecký seminář 2011

XXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy        Slovensko-české vzťahy   Liberecký seminář 2011   Politické systémy  středoevropských států 1918-1938 Politické systémy...

—————

16.06.2011 21:02

Informácie pre návštevníkov

Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

—————

16.06.2011 21:01

Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...

—————

16.06.2011 21:01

Nová akcia

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

—————