Archív článkov

26.02.2015 20:01

Nový člen Česko-slovenskej komisie historikov

Český národní komitét historiků schválil nomináciu nového člena českej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Stal sa ním PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D., pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky. Je členom oddelenia biografických studií HÚ AV ČR, vo svojej odbornej činnosti sa...

—————

05.12.2014 15:00

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2013

V týchto dňoch sa do distribúcie dostal nový zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky, s vročením 2013. Ide už o 18. zväzok ročenky, ktoré Česko-slovenská komisia vydáva od roku 1996. Ročenka 2013 vyšla za nezištnej podpory Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Obsahuje materiály z vedeckého...

—————

04.11.2014 12:06

Konferencia k prvej svetovej vojne - Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy

Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny sa na Univerzite Komenského v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Stereotypy ako súčasť vojnovej propagandy. Program a plagát je možné si stiahnuť tu: plagát (3).png (2226531)   program stereotypy.docx (16176)

—————

30.09.2014 20:32

Vyšla monografia o Václavovi Chaloupeckom

Milan Ducháček priniesol v týchto dňoch na knižný trh monografiu Václav Chaloupecký - Hledání československých dějin. Publikácia  je doplnenou dizertačnou prácou, ktorá bola ocenená Cenou Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013. Viac informácií je možné nájsť...

—————

23.09.2014 13:14

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Plzni

Česko-slovenská komisia historikov sa na svojom 41. zasadnutí zíde na Západočeskej univerzite v Plzni. V rámci zasadnutia sa uskutoční konferencia Vplyv českej a slovenskej exilovej historiografie na historiografiu domácu. Podujatie sa bude konať v Akademickom centre ZČU na Sedláčkovej 19 v Plzni...

—————

08.09.2014 09:20

XXIV. ročník Libereckého semináře sa konal 21. a 22. augusta 2014

21. a 22. 8. 2014 sa v Liberci uskutočnil už XXIV. ročník seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov Česko-slovenské vzťahy - Slovensko-české vzťahy (Liberecký seminář 2014). Témou tohoto ročníka bol Každodenný život v Československu 1945/1948 - 1989. Program je...

—————

20.04.2014 09:46

Česko-slovenská komisia historikov zasadala v Bratislave

Česko-slovenská komisia historikov sa v dňoch 8. - 10. apríla 2014 stretla na 40. zasadnutí, ktoré sa konalo v Bratislave. Rozhodla o udelení Ceny Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013, pripravila námety pre semináre v októbri 2014 v Plzni a v apríli 2015 v Ružomberku. Išlo o jubilejné...

—————

20.04.2014 09:42

Cenu Česko-slovenskej komisie historikov získal Milan Ducháček

Cenu Česko-slovenskej komisie historikov za rok 2013 získal na základe rozhodnutia komisie PhDr. Milan Ducháček, Ph.D. Jeho dizertačná práca Václav Chaloupecký : Československý historik a archivář (1882 - 1951) komisiu oslovila najviac. Cena komisie bude Milanovi Ducháčkovi odovzdaná na zasadnutí...

—————

18.04.2014 17:31

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2012

Prednedávnom vyšiel ďalší zväzok edičnej rady Česko-slovenská historická ročenka, tentokrát s vročením 2012. Obsahuje materiály zo seminára, ktorý sa uskutočnil počas zasadania komisie v Uherskom Hradišti v októbri 2012 a štúdie z konferencie Minulost je bitevním polem současníku, ktorá prebehla v...

—————

10.04.2014 21:33

Členov komisie prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku

Členov Česko-slovenskej komisie historikov počas zasadnutia komisie v Bratislave dňa 9. apríla 2014 prijala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Ing. Livia Klausová, CSc. Počas prijatia sa zaujímala o prácu komisie, jej aktivity i publikačné výstupy. 

—————