Archív článkov

12.12.2018 14:37

Noví členovia Česko-slovenskej komisie historikov

Slovenský národný komitét historikov 7. decembra 2018 schválil menovanie dvoch nových členov slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Tajomníčkou slovenskej časti sa stala Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členom komisie Doc....

—————

27.10.2018 16:59

Nová členka Česko-slovenskej komisie historikov

Český národní komitét historiků na svojom zasadnuti 25. októbra 2018 schválil Mgr. Denisu Nečasovú, Ph.D. z Masarykovej univerzity v Brne za členku českej časti Česko-slovenskej komisie historikov. D. Nečasová sa venuje najnovším českým dejinám, dejinám ženského hnutia a sociálnym dejinám. Jej...

—————

14.10.2018 09:21

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Prahe

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 23. - 25. októbra 2018 zasadať v Prahe na Historickom ústave Akademie věd České republiky. 24. októbra od 9.30 hod. sa v budove AV ČR na Národní tříde 3 bude konať seminár Osmičkové roky v retrospektivě dějin. Program je možné stiahnuť tu.  nar...

—————

30.09.2018 10:48

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2016

Vo vydavateľstve Veda vyšiel v septembri 2018 dvadsiaty zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky (2016). Obsahuje štúdie z dvoch podujatí komisie, zo seminára o 1. svetovej vojne Umenie vo vojne - Vojna v umení (Bratislava 2014) a Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej...

—————

06.06.2018 22:36

XXVIII. ročník Libereckého seminára (22. - 24. 8. 2018)

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů  pod patronátom Česko-slovenskej komisie historikov a v spolupráci s Národním archivem ČR a Oblastní galerií Liberec poriadajú v dňoch 22. -...

—————

15.04.2018 20:34

Pozvánka na panelovú diskusiu v Martine 25. apríla 2018

  panel diskusia Martin.pdf (47444)

—————

08.04.2018 16:13

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Martine

Česko-slovenská komisia historikov sa stretne na svojom 48. zasadnutí v Martine v dňoch 24. - 26. apríla 2018. V stredu 25. apríla sa uskutoční diskusia so študentmi, za komisiu vystúpia Prof. Kvaček, Prof. Rychlík, Dr. Kováč a Prof. Holec, diskusia bude mať názov 1918 - Zmena hraníc - zmena...

—————

15.11.2017 13:09

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Chebe

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 22. - 24. novembra 2017 zasadať v Chebe. V rámci zasadnutia komisia organizuje pódiovú diskusiu Rok 1918 - Česi a Slováci v novom štáte a v novej Európe (aula Gymnázia Cheb, 22. 11. 2017 o 16:30). Členovia komisie sa 23. novembra 2017 zúčastnia...

—————

30.06.2017 10:19

XXVII. ročník Libereckého semináře 16. - 18. 08. 2017

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů pod patronací Česko-slovenské komise historiků, pod záštitou náměstka primátora statutárního města Liberec PhDr. Ivana Langra a za spolupráce s Ústavem pro...

—————

14.04.2017 15:19

Seminár Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov

Slovensko-česká komisia historikov počas svojho zasadnutia v Žiline poriada v spolupráci s domácou Fakultou humanitných vied Žilinskej univerzity, Historickým ústavom SAV a Slovenskou historickou spoločnosťou seminár Doprava v kontexte česko-slovenských vzťahov. Uskutoční sa v stredu 26. apríla...

—————