Archív článkov

10.11.2019 10:45

Václav Chaloupecký a generace roku 1914

voľne stiahnuteľné na:   https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace  

—————

10.11.2019 10:41

Nová publikácia na stiahnutie

Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec - Praha - Turnov, 208) si môžte voľne stiahnuť na nasledujúcej...

—————

24.10.2019 10:35

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Brne

Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. - 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V rámci zasadnutia sa v stredu 6. novembra 2019 uskutoční seminár Počátky normalizace 1969 - 1971, ktorého program je možné stiahnuť tu: CS komise...

—————

02.06.2019 17:47

29. ročník Libereckého semináře

V Liberci se ve dnech 19. – 21. srpna 2019 v prostorách Technické univerzity v Liberci uskuteční XXIX. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovensko-polské vztahy konaného  pod názvem Spravedlnost, nikoli pomsta?...

—————

25.04.2019 21:23

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2017/2018

V apríli 2019 vyšla vo vydavateľstve Veda Česko-slovenská historická ročenka 2017/2018. Obsahuje štúdie z podujatí komisie v Žiline, Liberci a Prahe. Obsah môžte nájsť v rubrike Česko-slovenská historická ročenka.

—————

15.12.2018 14:10

Česko-slovenské historické ročenky v elektronickej podobe

Česko-slovenská komisia historikov zverejnila Česko-slovenskú historickú ročenku z rokov 1996 - 2010 v eletronickej podobe v sekcii Československá historická ročenka. Ďalšie ročníky budú postupne pridané. 

—————

12.12.2018 14:37

Noví členovia Česko-slovenskej komisie historikov

Slovenský národný komitét historikov 7. decembra 2018 schválil menovanie dvoch nových členov slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov. Tajomníčkou slovenskej časti sa stala Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a členom komisie Doc....

—————

27.10.2018 16:59

Nová členka Česko-slovenskej komisie historikov

Český národní komitét historiků na svojom zasadnuti 25. októbra 2018 schválil Mgr. Denisu Nečasovú, Ph.D. z Masarykovej univerzity v Brne za členku českej časti Česko-slovenskej komisie historikov. D. Nečasová sa venuje najnovším českým dejinám, dejinám ženského hnutia a sociálnym dejinám. Jej...

—————

14.10.2018 09:21

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Prahe

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 23. - 25. októbra 2018 zasadať v Prahe na Historickom ústave Akademie věd České republiky. 24. októbra od 9.30 hod. sa v budove AV ČR na Národní tříde 3 bude konať seminár Osmičkové roky v retrospektivě dějin. Program je možné stiahnuť tu.  nar...

—————

30.09.2018 10:48

Vyšla Česko-slovenská historická ročenka 2016

Vo vydavateľstve Veda vyšiel v septembri 2018 dvadsiaty zväzok Česko-slovenskej historickej ročenky (2016). Obsahuje štúdie z dvoch podujatí komisie, zo seminára o 1. svetovej vojne Umenie vo vojne - Vojna v umení (Bratislava 2014) a Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej...

—————