Archív článkov

07.10.2022 10:52

Seminár Česko-slovenské dejiny vo výuke v Prahe

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 55. zasadnutia v Prahe organizuje v spolupráci s Múzeom hlavního mesta Prahy seminár Česko-slovenské dějiny vo výuke. Program je možné stiahnuť tu Seminář_Praha_říjen 2022_PROGRAM.pdf (151918)

—————

13.09.2022 23:21

ČSHR, 24, 1, 2022

roč. 24, číslo 1, 2022 celý text  cshr 2022-1 cely text.pdf (1429038)   OBSAH Úvod, tiráž, obsah 01-uvodA.pdf (531356)   ● Studie Blažena Pavlovkinová Filozofia a svetonázor v recepcii členov akademického spolku „Detvan“ v Prahe do roku 1900  02-pavlovkinova.pdf...

—————

09.05.2022 20:43

Liberecký seminář 2022 15. - 17. augusta 2022

  XXXI. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře Česko-slovenské vztahy Slovensko-české vzťahy Liberecký seminář 2022   CSvztahy2022-program_final.pdf (188845)

—————

25.04.2022 21:27

ČSHR, 23, 2, 2021

číslo 2, 23, 2021  rocenka_2-2021-cely_text.pdf (4682801) Viac tu: http://www.cskh.sk/news/rocenka-1-2021/   Obsah ● Tiráž, obsah 01-uvod.pdf (523234)   ● Studie     ● Roman Holec: Ján Pálka a Tomáš Baťa - dve podnikateľské filozofie, ich zdroje a...

—————

23.04.2022 11:57

Seminár Čs. komisie historikov v Bratislave 11. mája 2022

  Česko-slovenská komisia historikov Vzdělávací nadace Jana Husa Filozofická fakulta UK Ústav slovenskej literatúry SAV v.v.i. Slovenská historická spoločnosť   Vás pozývajú dňa 11. 5. 2022 (streda) na vedecký seminár   Česko-slovenské vzťahy a kultúra   Filozofická fakulta...

—————

12.04.2022 18:06

Seminár o výuke čs. dejín

Česko-slovenská komisia historikov pripravuje na jeseň 2022 seminár Česko-slovenské dejiny vo výuke, spoluorganizátormi budú Muzeum hlavního města Prahy a Historický ústav AV ČR, v.v.i.. Seminár sa uskutoční v Prahe 19. októbra 2022, výstupy budú publikované v recenzovanom časopise Česko-slovenská...

—————

12.04.2022 18:01

Zomrel bývalý člen komisie doc. Jindřich Schulz

6. apríla 2022 zomrel vo veku 81 rokov Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., ktorý bol dlhoročným členom Čs. komisie historikov a organizátorom troch úspešných olomouckých zasadnutí komisie. Česť jeho pamiatke.

—————

25.12.2021 16:57

Vyšlo nové číslo Česko-slovenskej historickej ročenky

Česko-slovenská historická ročenka sa transformovala na časopis, jej vydavateľmi pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov sú Historický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri tlačenej podobe v rámci politiky open access je aktuálne číslo...

—————

25.12.2021 16:14

ČSHR, 23, 1, 2021

číslo 1, ročník 23 , rok 2021 (ročenka komplet PDF)   Obsah • Tiráž, obsah, Na cestu/úvodník   01-uvod...pdf (536271)                  • Studie Juraj Šedivý Komplexný pamäťový portál...

—————

16.09.2021 12:48

Seminár a zasadnutie komisie v Zlíne

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním archivem Zlín dńa 13. októbra 2021 o 9.00 seminár Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov.     Místo konaní Alternativa...

—————