Archív článkov

25.12.2021 16:57

Vyšlo nové číslo Česko-slovenskej historickej ročenky

Česko-slovenská historická ročenka sa transformovala na časopis, jej vydavateľmi pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov sú Historický ústav AV ČR, v.v.i., Masarykova univerzita a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri tlačenej podobe v rámci politiky open access je aktuálne číslo...

—————

25.12.2021 16:14

ČSHR, 23, 1, 2021

číslo 1, ročník 23 , rok 2021 (ročenka komplet PDF)   Obsah • Tiráž, obsah, Na cestu/úvodník   01-uvod...pdf (536271)                  • Studie Juraj Šedivý Komplexný pamäťový portál...

—————

16.09.2021 12:48

Seminár a zasadnutie komisie v Zlíne

Česko-slovenská komisia historikov v rámci svojho 53. zasadnutia v Zlíne organizuje v spolupráci s Historickým ústavom AV ČR a Státním okresním archivem Zlín dńa 13. októbra 2021 o 9.00 seminár Fenomén Baťa v kontexte česko-slovenských vzťahov.     Místo konaní Alternativa...

—————

05.06.2020 07:29

Odloženie Libereckého seminára 2020

Organizátori Libereckého seminára sa ho rozhodli presunúť na august 2021. Viac informácií nájdete v priloženom liste cesko-slovenskyseminar-2020-zruseni.docx (698058)

—————

25.03.2020 18:36

Odloženie zasadnutia česko-slovenskej komisie historikov v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov odkladá svoje zasadnutie v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na apríl 2021. 

—————

19.02.2020 22:29

Prezentácia publikácie Čechoslovakismus

V stredu 22. apríla 2020 o 16.30 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48 uskutoční prezentácia publikácie Čechoslovakismus editorov A. Hudek, M. Kopeček a J. Mervart. Úvodné slovo bude mať Roman Holec, knihu predstaví Jan Mervart, moderuje Martin Pekár. 

—————

19.02.2020 22:25

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Košiciach

Česko-slovenská komisia historikov bude v dňoch 21. - 23. apríla 2020 zasadať v Košiciach na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 22. apríla 2020 o 9.00 sa v budove Platón na Moyzesovej 9 uskutoční seminár História v digitálnej ére. Referáty sa budú...

—————

10.11.2019 10:45

Václav Chaloupecký a generace roku 1914

voľne stiahnuteľné na:   https://khi.fp.tul.cz/cinnost/publikace  

—————

10.11.2019 10:41

Nová publikácia na stiahnutie

Novovydanú publikáciu Milana Ducháčka, Jitky Bílkovej a kolektívu Václav Chaloupecký a generace roku 1914 : Otazníky české a slovenské historiografie v ére první republiky (Liberec - Praha - Turnov, 208) si môžte voľne stiahnuť na nasledujúcej...

—————

24.10.2019 10:35

Česko-slovenská komisia historikov bude zasadať v Brne

Česko-slovenská komisia historikov sa stretne v dňoch 5. - 7. novembra 2019 na 51. zasadnutí na Historickom ústave Masarykovy univerzity v Brne. V rámci zasadnutia sa v stredu 6. novembra 2019 uskutoční seminár Počátky normalizace 1969 - 1971, ktorého program je možné stiahnuť tu: CS komise...

—————