Čsl. komisia v Košiciach. Vpredu PhDr. Jaroslav Pažout, PhD., prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., a PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

Čsl. komisia v Košiciach. Vpredu PhDr. Jaroslav Pažout, PhD., prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., a PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

—————

Späť