Svidník 22.4.2009 exkurzia v poľskej Dukle. Členovia komisie pri pamätníku padlých čsl. vojakov.

Svidník 22.4.2009 exkurzia v poľskej Dukle. Členovia komisie pri pamätníku padlých čsl. vojakov.

—————

Späť